آذر ام.ال.ام: بازاریابی شبکه ای در شمال غرب ایران

▬ نبود کار ... گره ای که قابل باز شدن است
▬ تاریخچه و پیدایش بازاریابی شبکه ای
▬ چگونگی کارکرد و چارچوب کلی سیستم بازاریابی شبکه ای
▬ مزایا و معایب بازاریابی شبکه ای
▬ میزان انرژی و فشار کاری در بازاریابی شبکه ای
▬ ابزار و امکانات مورد نیاز برای آغاز تجارت بازاریابی شبکه ای
▬ شناخت بزرگان نتورک مارکتینگ
▬ شرکت های موفق در ایران و جهان
▬ دیدگاه دینی در مورد بیزینس بازاریابی شبکه ای
▬ زمان مورد نیاز این حرفه در طول روز (شغل اول یا دوم )
▬ درباره ما ...